O projekcie

 

„Upleciemy SIEĆ – klaster pomorskich WTZ” to nowy projekt Caritas Archidiecezji Gdańskiej współfinansowany ze środków FIO, realizowany w partnerstwie z Pomorskim Oddziałem PFRON.

 

Głównym celem projektu jest zintegrowanie środowiska związanego z działalnością Warsztatów Terapii Zawodowej wokół wspólnie podzielanych dążeń w ramach sieci – klastra, który tworzyć będzie regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ i pozwoli na bieżącą wymianę doświadczeń, skoordynowanie wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji.

 

Inicjatywa skierowana jest do pomorskich WTZ, jednostek państwowych, samorządu terytorialnego i jego jednostek, uczelni, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych propagujących realizowanie powyższej idei.