Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia

Adres: Lalkowy 10, 83-230 Smętowo Graniczne

) 58 561-96-65

*  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WWW: www.wtzlalkowy.pl

Facebook: www.facebook.com/Warsztaty-Terapii-Zajęciowej-Lalkowy-511758395528181

 

 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia” zawiązało się w lipcu 2004 roku aby służyć najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Smętowo Gr. W kwietniu 2005 roku zwróciło się z prośbą do Wójta Gminy Smętowo Gr. P. Jerzego Zielińskiego o możliwość realizacji rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy poprzez utworzenie placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Lalkowach.

 

Pomysł został zaakceptowany przez władze powiatowe i samorządowe. Uchwałą Rady Gminy nr XXX /164/05 z dnia 28 września 2005 roku oddano Stowarzyszeniu budynek w dzierżawę na okres dziesięciu lat . Jesienią 2006 roku odbył się odbiór techniczny Ośrodka i Stowarzyszenie przystąpiło do jego wyposażania oraz uruchomiania. Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły swoja działalność 06 grudnia 2006 roku. Niemal natychmiast rozpoczęto zajęcia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

 

Obecnie na zajęcia uczęszcza 20-ciu uczestników wieku od 18 do 62 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężonymi wadami fizycznymi, są to osoby zakwalifikowane na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

 

Rehabilitacja odbywa się w dni pracujące w wymiarze 7 godzin dziennie.

 

PRACOWNIE

 

Pracownia Komputerowa

Celem pracowni komputerowej jest: opanowanie w stopniu podstawowym pracy na komputerze w programie edytującym tekst, kształtowanie znajomości klawiatury, nauka rysowania, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, opanowanie umiejętności obsługi kserokopiarki i skanera, opanowanie umiejętności obsługi drukarki, opanowanie umiejętności aparatu fotograficznego (w stopniu podstawowym), opanowanie umiejętności korzystania z Internetu, opanowanie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej.

 

Pracownia Gospodarstwa Domowego

Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym, takich jak: gotowania, przygotowania różnych potraw. Uczy korzystania z przepisów kulinarnych, porcjowania i wydawania potraw. Pracownia ma na celu również naukę racjonalnego korzystania z różnego rodzaju środków czystości oraz umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi. Na celu tej pracowni jest także nauka przygotowania stołu i dobierania odpowiednie zastawy stołowej.

 

Pracownia krawiecka

Pracownia krawiecka kładzie głównie nacisk na następujące umiejętności praktyczne: szycie ręczne i maszynowe, prucie i zwijanie wełny, haftowanie, naszywanie aplikacji, wyszywanie różnymi ściegami, robótki szydełkowe, patchworki, prace dekoracyjne, kompozycje z tkanin, tasiemek na płaszczyźnie, nawlekanie koralików. Zajęcia w pracowni to głównie prace indywidualne oraz grupowe. Podczas zajęć w pracowni kształtuje się i utrwala następujące umiejętności: posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, centymetr krawiecki, szycia ręcznego (ściegami krawieckimi i ozdobnymi), wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych), zasady kompozycji w aplikacji (dobór koloru i faktury tkanin), umiejętności samodzielnej pracy.

 

Pracownia plastyczno-ogrodnicza

Pracownia plastyczno – ogrodnicza podejmuje różne metody i formy pracy zgodne z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii dla każdego uczestnika. W pracowni tej zajmujemy się doskonaleniem poszczególnych uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnych, ale także przedstawiamy wiedzę dotyczącą pielęgnacji roślin, zasad posługiwania się narzędziami ogrodniczymi – zasady siewu, sadzenia i przesadzania roślin. Założeniami pracowni są:

 • poznanie różnych technik plastycznych, które wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej oraz usprawniają percepcję wzrokową i wzrokowo- ruchową
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • poznanie narzędzi służących do wykonywania prac plastycznych, bezpieczne ich stosowanie i utrzymywanie w stanie sprawności
 • poznanie wartości różnych materiałów
 • nauczenie możliwości łączenia różnych kolorów, materiałów, projektowania wzorów
 • nauczenie dbałości o roślinność
 • zdobycie wiedzy w zakresie botaniki i ekologii.

 

REHABILITACJA

Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest 5 razy w tygodniu w godz. od 8.15-10.45 w tym czasie odbywają się zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne. Ćwiczenia grupowe odbywają się 2 razy w tygodniu, natomiast ćwiczenia indywidualne dostosowane są do jednostki chorobowej uczestnika.

 

Ćwiczenia mają na celu:

 • zapobieganie przykurczom, ograniczeniom ruchomości w stawach
 • poprawa długości i elastyczności mięśni
 • poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej
 • korekcję postawy
 • poprawę koordynacji postawy
 • zapobieganie zanikom mięśniowym i osłabieniom mięśni

 

Uczestnicy biorą czynny udział w zawodach sportowych. Rehabilitacja ruchowa opiera się głównie na kinezyterapii oraz masażach.

 

W przyszłości mamy zamiar zwiększyć zakres wykonywanych zabiegów o fizykoterapię oraz zajęcia z kinezjologii edukacyjnej.