Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tczewie

Adres: ul. Wigury 84, 83-110 Tczew

) 58 531-66-48

*  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WWW: www.psonitczew.cba.pl

Facebook: www.facebook.com/psonitczew/

 

Tczewskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną  utworzone w 1993 roku z siedzibą w Tczewie przy ulicy Wigury 84, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0000066092.

Koło PSONI ma status organizacji pożytku publicznego.

 

Celem Stowarzyszenia jest :

 • Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
 • Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia. Prowadzenie różnorodnych usług w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji, rewalidacji i terapii.
 • Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodziny, a w szczególności grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagajcych rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej,
 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
 • Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają,
 • Przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
 • Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, terapeutów oraz wolontariuszy.
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską, i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich, oraz gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

 

Pracownie:

 • Plastyka
 • Malarstwo i grafika
 • Gospodarstwo domowe
 • Rękodzieło
 • Tkactwo
 • Ceramika
 • Rzemiosło
 • Warsztat plastyczny malarstwa i grafiki