Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach

Adres: ul. Kościerska 11A, 83-250 Skarszewy

) 58 588-24-63

*  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WWW: www.psouu-skarszewy.pl

Facebook: www.facebook.com/PSONI-Koło-w-Skarszewach-549877441845076

Facebook WTZ: www.facebook.com/wtzskarszewy

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skarszewach istnieje od 10.01.2000r. Realizuje zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

WTZ jest przeznaczony dla 30 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności i prowadzi zajęcia na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji Terapii oraz ergoterapię w pracowniach:

 • Ceramiczno-plastycznej,
 • Stolarskiej,
 • Rękodzielniczo-modelarskiej,
 • Kulinarno-fotograficznej,
 • Wikliniarsko-stolarskiej.

 

Treningi prowadzone w placówce

 • Trening umiejętności teoretycznych i praktycznych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia - doradztwo zawodowe, praktyki zawodowe oraz terapia zajęciowa w pracowniach (nauka i ćwiczenie konkretnych umiejętności).
 • Trening umiejętności w zakresie podstawowych wiadomości edukacyjnych – zajęcia mające na celu naukę bądź utrwalenie umiejętności czytania, pisania, liczenia itp.
 • Trening rozwijania umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w środowisku – kształtowanie oraz doskonalenie orientacji czasowej, punktualności, systematyczności podczas zajęć; zachęcanie do większej samodzielności, do dbania o swój wygląd zewnętrzny, higienę i zdrowie oraz nauka gospodarowania własnymi pieniędzmi.
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych – kształtowanie właściwych postaw społecznych, nauka prawidłowego komunikowania się z innymi osobami, zachęcanie do budowania relacji, współpracy, zaradności; doskonalenie umiejętności pełnienia ról w społeczeństwie poprzez zajęcia tematyczne, naukę wypełniania druków urzędowych, zachęcanie do samodzielnego załatwiania swoich spraw; zajęcia logopedyczne mające na celu usprawnienie narządów artykulacyjnych, co w dalszym efekcie ułatwi komunikację oraz zajęcia z psychologiem.
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego – zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez różne formy aktywności, m.in. Klub Wędkarski „PSTRĄG”, udział w Redakcji Gazetki „Żyj w pełni”, udział w Sekcji Teatru i Poezji, udział w muzykoterapii,  zachęcanie do czynnego udziału w imprezach integracyjnych i kulturalnych oraz w zajęciach kreatywnych.
 • Rehabilitacja lecznicza – mająca na celu poprawę lub  utrzymanie sprawności ruchowej, uzyskanie sprawności motorycznej, która pozwoli na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności samoobsługowych, w tym higienicznych oraz przemieszczanie się na terenie otwartym.