Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Adres: ul. Sienkiewicza 50, 83-050 Łapino Dolne /gm. Kolbudy

) 58 682-69-31

*  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie znajduje się w gminie Kolbudy, 20 km od Gdańska. Warsztat obejmuje terapią 25 osób z niepełnosprawnością intelektualna i fizyczną. Uczestnikiem Warsztatu może zostać każda osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Działania warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łapinie realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez :

  • ogólne usprawnianie
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej
  • poprawę kondycji psychicznej i fizycznej rozwijającej m.in. sprawności, które są niezbędne w pracy
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym poprzez rozwój planowania, komunikowania się i decydowania o swoich sprawach, a także rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu
  • rozwijanie umiejętności czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.

 

Uczestnicy warsztatu są pod stałą opieką psychologa. Zadaniem psychologa jest wyuczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, poprawa i wzmocnienie poczucia własnej wartości, nawiązywanie kontaktu między uczestnikami, radzenia sobie w grupie. Pomoc ta realizowana jest w formie indywidualnej i grupowej.

 

W warsztacie prowadzone są również zajęcia taneczne z elementami aerobiku. Tego rodzaju zajęcia pozytywnie wpływają na sferę motoryczną, emocjonalną i kontaktów interpersonalnych naszych podopiecznych. Terapia tańcem jest naturalną "metodą" terapeutyczną.

 

W ramach tej placówki działają:

  • Pracownia Witrażu
  • Pracownia Kuchnia Dydaktyczna
  • Pracownia Stolarska
  • Pracownia Ceramiki
  • Pracownia Plastyczna