Stowarzyszenie "Jesteśmy"

 

Adres: ul. Szarych Szeregów 13, 77-100 Bytów

) 59 822-76-35

*  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WWW: http://wtzbytow.strefa.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Jeste%C5%9Bmy-w-Bytowie-1093285657405700/

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bytowie swoją działalność rozpoczął 01.01.2002r. Jest to placówka, która stwarza możliwości udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z Powiatu Bytowskiego.

Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Terapia dla nich jest prowadzona w sześciu pracowniach pod kierunkiem terapeutów, psychologa i rehabilitanta. Każda z sześciu pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika.

Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie (uczestników do placówki przywozi i odwozi samochód wynajmowany przez WTZ - przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Celem działania warsztatu jest rehabilitacja, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

 

Realizacja przez warsztat powyższego celu, odbywa się poprzez:

 • ogólne usprawnianie

 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez

 • rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,

 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

 

Zajęcia są prowadzone w warsztacie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu. Program taki powinien określać w szczególności:

 • formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika,

 • przewidywany zakres terapii,

 • zakres i metody nauki zaradności osobistej,

 • sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia,

 • formy rehabilitacji społecznej,

 • formy współpracy z rodziną lub opiekunami,

 • osoby odpowiedzialne za realizację programu.   

 

PRACOWNIE

 • pracownia gospodarstwa domowego

 • pracownia ogrodnicza i rękodzieła artystycznego

 • pracownia komputerowo-poligraficzna

 • pracownia plastyczna

 • pracownia stolarska

 • pracownia tkacko dziewiarska

 • rehabilitacja