Praca nad strategią - pierwsze warsztaty

 

 

 

 

Przedstawiciele pomorskich WTZ wspólnie pracowali nad treścią misji i wizji Naszego Klastra oraz wyznaczeniem głównych obszarów strategii działania.

Kolejne spotkanie i kontynuacja prac 15 lutego w Lęborku. 

Zapisy jeszcze trwają: https://goo.gl/forms/qTEVOqsxHas0wSkq2