Porozumienie w ramach Klastra pomorskich WTZ podpisane !!!

W piątkowe przedpołudnie spotkaliśmy się w sopockim Hospicjum na uroczystości podpisania porozumienia o współpracy w ramach klastra. List intencyjny w obecności Pani Doroty Habich - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON podpisali przedstawiciele 52 instytucji - w większości instytucje prowadzące pomorskie Warsztaty Terapii Zajęciowej, ale również Powiatowe i Miejskie Centra Pomocy Rodzinie. Podczas podpisania listu odbył się wernisaż prac uczestników pomorskich WTZ-tów. Wystawa prezentuje talenty, wrażliwość artystyczną oraz wyjątkowe postrzeganie świata przez osoby niepełnosprawne. Wystawę można odwiedzać do 20 stycznia, zatem serdecznie zapraszamy do zwiedzania. W związku z mnogością form i treści oraz zaangażowaniem Warsztatów uznaliśmy, iż pod koniec wystawy najciekawsze prace zostaną wyróżnione drobnymi upominkami.